Selecteer een pagina

NIBE

Het NIBE onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het vlak van duurzaamheid in de bouw. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust bouwen.

 

Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken ziet het NIBE als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het NIBE vindt het in die hoedanigheid ook belangrijk om de milieuwinst van pionierende en onconventionele bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. Om kansen op gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten, vinden we het van belang dat alle partijen in de keten worden benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zij zowel producerende partijen, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.

Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van het geven van adviezen, het ontwikkelen van producten en diensten, het doen van onderzoek, het geven van lezingen en het schrijven van artikelen. Daarbij willen we onze creativiteit en ons innovatievermogen gebruiken om op ons vakgebied grensverleggend te zijn.